Sonda capçal, ràcord i tub

Entra les mides que es demanen al plànol