Empresa

La diversificació dels materials i productes relacionats amb els processos tèrmics industrials: innovació i eficiència en evolució

Sota la denominació comercial FEMACH, les activitats de l’empresa es varen iniciar a començament de la dècada de 1960, amb la fabricació de diversos models de termòstats bimetàl·lics per a calderes i equipaments similars. Un d'aquest models de termòstat segueix en producció, amb les modificacions lògiques que s'hi han anat realitzant.


Amb el pas del temps i l'evolució dels controls industrials, es varen diversificar les activitats i actualment es produeixen i comercialitzen tota mena de materials relacionats amb els processos tèrmics industrials:

  • resistències elèctriques calefactores de qualsevol mena
  • sondes de control
  • equips de regulació
  • cables especials
  • productes aïllants
  • accessoris
Façana Femach

La filosofia comercial de FEMACH està encaminada a oferir als clients, no només els materials, sinó els coneixements adquirits durant tots aquests anys, amb la finalitat de garantir els millors resultats en cada projecte, procés, màquina o instal·lació.